Ανθρώπινο Δυναμικό

Στελέχωση:

Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Λειτουργία:

Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων (παρ. 1, αρ. 6, ΦΕΚ 838/14-5-2015 τ. Β’).

Προσωπικό:

Διευθυντής:
Καθηγητής Δημήτριος Κουλουριώτης

Μέλη: 
Δρ Σωτήριος Παπαντωνόπουλος
Μηχ/γος Μηχ/κός (Dipl., MSc) & Μηχ/κός Παρ & Διοικ (Phd)
Επίκουρος Καθηγητής ΜΠΔ ΔΠΘ
Γνωστικό αντικείμενο: Σχεδιασμός Προϊόντων

Ο Σωτήρης Παπαντωνόπουλος υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής Σχεδιασμού Προϊόντων στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη. Ο Δρ. Παπαντωνόπουλος έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1982, το πτυχίο MS in Mechanical Engineering από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley στις ΗΠΑ το 1984 και το διδακτορικό του –PhD in Industrial Engineering (με ειδίκευση στην Εργονομία)– από το Πανεπιστήμιο Purdue στις ΗΠΑ το 1990. Εργάστηκε στο Department of Engineering Management του Πανεπιστημίου George Washington στην Washington, DC στις ΗΠΑ και στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης στο Tokyo Institute of Technology στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος Executive Training Program in Japan της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε έξι μήνες εργαζόμενος ως μηχανικός σχεδιασμού στο Τμήμα Σχεδιασμού της Subaru Automobiles στο Τόκιο.


Δρ Παναγιώτης Μαρχαβίλας
Ηλεκ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Η/Υ (Dipl., MSc, Phd²)
Μέλος ΕΔΙΠ Τμ. ΜΠΔ ΔΠΘ
Γνωστικό αντικείμενο: Ασφάλεια Εργασίας με έμφαση στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές (ΦΕΚ 609 τ.Β’/26-02-2019)

 Ο Δρ Παναγιώτης Κ. Μαρχαβίλας, έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και Διδακτορικά Διπλώματα (PhDs): (i) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Δ.Π.Θ. καθώς και (ii) από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Διδάσκει, για πολλά χρόνια, στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δ.Π.Θ., και μεταξύ των άλλων, τα μαθήματα “Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας”, “Διαχείριση Ασφάλειας & Υγιεινής & της Εργασίας”, “Στοχαστικές Διεργασίες” και “Τεχνολογία & Κοινωνία”. Επίσης, έχει διδάξει επί σειρά ετών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., στο ΠΜΣ "Διαχείριση Τεχνικών Έργων" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ως Σ.Ε.Π., καθώς και στα Τμήματα Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας του ΑΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε Βιομηχανία Αλουμινίου της Θράκης, διατελώντας Προϊστάμενος Παραγωγής & Συντήρησης, και Τεχνικός Ασφαλείας. Ακόμη, έχει διατελέσει μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (Υ.Α.Ε.) του ΤΕΕ Θράκης επί σειρά ετών, Αναπλ. Προϊστάμενος του ΕΛΚΕ της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ., και Προϊστάμενος του Τμ. Δημοσίων Συμβάσεων του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ. Επιπλέον έχει εκπονήσει μελέτες και δημοσίευσε πλήθος επιστημονικών εργασιών (papers) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στο πεδίο της Βιομηχανικής Διέλασης Αλουμινίου, της Ασφάλειας Εργασίας και της Ηλεκτροδυναμικής, ενώ έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πλήθος διεθνών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας άλλων τεσσάρων βιβλίων στο πεδίο της Ασφάλειας Εργασίας και της Τεχνικής Νομοθεσίας.