Διδασκαλία

Το Εργαστήριο υποστηρίζει το διδακτικό έργο του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης και του ΠΜΣ Διοίκηση Καινοτομίας Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων.

Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες αξιοποιούνται πλατφόρμες ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass και Skype-for-Business). 

Προπτυχιακά μαθήματα:

       Σχεδιασμός Προϊόντων (https://eclass.duth.gr/courses/TME237/)

       Σχεδιασμός Υπηρεσιών (Service Design) (https://eclass.duth.gr/courses/TME283/)

       Νοητική Εργονομία και Διαδραστικός Σχεδιασμός (https://eclass.duth.gr/courses/TME289/)

       Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (https://eclass.duth.gr/courses/TME274/)

       Διαχείριση Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας (https://eclass.duth.gr/courses/TME245/)

       Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας (https://eclass.duth.gr/courses/TME247/)

       Στοχαστικές Διεργασίες ( https://eclass.duth.gr/courses/TME157/)


Μεταπτυχιακά μαθήματα (ΠΜΣ Διοίκηση Καινοτομίας Τεχνολογίας και Επιχειρήσεων):

       Σχεδιασμός, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Υπηρεσιών

       Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

       Ασφάλεια Συστημάτων και Διαχείριση Κινδύνων


Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών

Βιβλία