Εγκαταστάσεις

Κτήριο Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ:

        Γραφείο 201 (Δ. Κουλουριώτης)

        Γραφείο 104 (Σ. Παπαντωνόπουλος)

        Γραφείο 202 (Π. Μαρχαβίλας)